Zavod Za Zaposljavanje Crne Gore

ZAPOĊ LJAVANJE PRIPRAVNIKA

http://zzzcg.org/shared/dokumenti/Publikacije/brosure/09%20Zaposljavan...

Zavod za zapoĊĦljavanje Crne Gore 81000 Podgorica, Bulevar revolucije 3 Crna Gora Tel./Fax: +381 (0)81 245 886 www.zzzcg.org Pripravnik je, shodno Zakonu o radu, lice