Zavod Za Zaposljavanje Crne Gore

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE

http://www.zzzcg.org/shared/dokumenti/Mjere%20i%20aktivnosti%20iz%20Na...

1 ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE PROGRAM RADA ZA 2012 GOD. ( Mjere i aktivnosti iz Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2012 god. koje sprovodi Zavod )

ZAPOŠLJAVANJE PRIPRAVNIKA

http://www.zzzcg.org/shared/dokumenti/Publikacije/brosure/09%20Zaposlj...

Zavod za zapošljavanje Crne Gore 81000 Podgorica, Bulevar revolucije 3 Crna Gora Tel./Fax: +381 (0)81 245 886 www.zzzcg.org Pripravnik je, shodno Zakonu o radu, lice