Zakon Za Drzavni Sluzbenici

Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 29/98 /23.07.1998./

http://www.advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-penzijskom-i-invalids...

"Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 29/98 /23.07.1998./ ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU I OSNOVNE ODREDBE Clan 1. Ovim zakonom uredjuje se: sticanje ...