Xem Phim Sec

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GPS - Tropenbos International ...

http://www.tropenbos.vn/upload/publications/Huong_dan_su_dung_GPS-Maps...

6 Hướng dẫn sử dụng GPS (Nếu ta chọn “MSG, KEY”, máy GPS sẽ phát ra tiếng khi chúng ta ấn vào các phím và có thể làm ta khó chịu ...