Webmail:1govuc

MAKLUMAT PEGAWAI (ISI RUANGAN INI SAHAJA)

http://hus.moh.gov.my/v3/modules/mastop_publish/files/files_52e6042415...

12 aksara . Maksimum umur kata laluan : 90 hari : Katalaluan Baru : Katalaluan mesti mempunyai HURUF BESAR, huruf kecil, nombor (0-9), simbol (!, @, #, $, %,

1. Buka link : https://webmail.1govuc.gov.my/owa klik icon ...

http://www.kkspe.edu.my/portal/images/kksp/dokumen/tutorial/tutorial_1...

E-mail 1govuc.gov.my 1. Buka link : https://webmail.1govuc.gov.my/owa klik icon webmail dalam Laman Portal www.kkspe.edu.my 4. Password default adalah: P@ssword.123 ...