Webmail:1govuc

LAMPIRAN 2 - Ujian dan Konfigurasi untuk kemasukan ke ...

http://www.1govuc.gov.my/Portals/0/sop/Lampiran2_Ujian_Konfigurasi_1Go...

LAMPIRAN 2 - Ujian dan Konfigurasi untuk kemasukan ke infrastruktur 1GovUC 1. Confirm access flow i. Open command prompt. ii. Type the following:

KONFIGURASI MAILBOX 1GOVUC PADA Microsoft Outlook MacOS

http://www.1govuc.gov.my/Portals/0/Images/pdf/130805-Outlook-Mac.pdf

KONFIGURASI MAILBOX 1GOVUC PADA Microsoft Outlook MacOS Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia 1