Webmail:1govuc

Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA ...

http://hus.moh.gov.my/v3/modules/mastop_publish/files/files_52a9289f4f...

1. Alamat Web : https://webmail.1govuc.gov.my 2. Domain\username : 1govuc\ yusof.moh 3. Default Password : P@ssword.123 4

RINGKASAN AKTIVITI PENUTUPAN MOHCUBE - Portal Rasmi ...

http://jknkl.moh.gov.my/c/document_library/get_file?uuid=0ace1759-5313...

RINGKASAN AKTIVITI PENUTUPAN MOHCUBE Tarikh T/jawab Aktiviti 3 – 9 Mac 2014 Mitechsoft Tiada kemudahan login pada Community Login pada sela masa yang ditentukan

KONFIGURASI MAILBOX 1GOVUC PADA WINDOWS PHONE

http://www.1govuc.gov.my/Portals/0/Images/pdf/130731-Mobile-windows.pd...

KONFIGURASI MAILBOX 1GOVUC PADA WINDOWS PHONE Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia 1