Vanjskotrgovinska Komora Bih

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE „CERTIFIKATA O BH PORIJEKLU ...

http://komorabih.ba/wp-content/uploads/2013/04/ob-750-03_zahtjev_za_iz...

obrazac: ob-750-03 zahtjev za izdavanje „certifikata o bh porijeklu proizvoda“ (upotreba u zemlji po posebnim ugovorima). podnosilac: mjesto:

ŠTA MOŽETE SAZNATI O KARNETU ATA? ШТА МОЖЕТЕ ...

http://www.uino.gov.ba/download/2011/Dokumenti/Bos/ATA%20WEB%20stranic...

5 Karnet ATA za lice iz BiH izdaje Spoljnotrgovinska komora BiH u Sarajevu. Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo

Vodič za izvoz

http://rez.ba/wp-content/uploads/2010/08/Vodi%C4%8D-za-izvoz-u-EU.pdf

Vodič za izvoz u Evropsku uniju /zašto i kako izvoziti u EU/ Izdavač REZ - Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH Štrosmajerova 11

ADITIVI ZA HRANU I EVROPSKE DIREKTIVE FOOD ADDITIVES AND ...

http://www.quality.unze.ba/zbornici/QUALITY%202005/067-Q05-004.pdf

461 4. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem «KVALITET 2005», Fojnica, BiH, 09. – 12 novembar 2005. ADITIVI ZA HRANU I EVROPSKE DIREKTIVE