Vanjskotrgovinska Komora Bih

GLASNIKVANJSKOTRGOVINSKE/SPOLJNOTRGOVINSKE KOMORE BOSNE I ...

http://komorabih.ba/wp-content/uploads/2014/08/Infokom_60_za_web.pdf

4 INFOKOM – broj 60 – juli/srpanj 2014. INFOKOM – broj 60 – juli/srpanj 2014. 5 Konstituisana je Skupština STK BiH od 60 zastupnika koji su na I sjednici iza-

UKAZ O PROGLA[ENJU ZAKONA O VANJSKOTRGOVINSKOM POSLOVANJU

http://www.fuzip.gov.ba/uploaded/giljotina/TRZ.TUR.INSP/MinTrg/Zakoni/...

24 Na temelju poglavlja IV, odjeljak B, ~lanka 7a. Ustava Fed-eracije Bosne i Hercegovine, donosim UKAZ O PROGLA[ENJU ZAKONA O VANJSKOTRGOVINSKOM POSLOVANJU