Vanjskotrgovinska Komora Bih

regulativa vodic 09 - Vanjskotrgovinska ...

http://komorabih.ba/wp-content/uploads/2013/04/vodic-kroz-vanjskotrgov...

Izdavač: Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine Za izdavača: Tarik Đođić Uredile: Lejla Međedović Biljana Oklobdžija

UKAZ O PROGLA[ENJU ZAKONA O VANJSKOTRGOVINSKOM POSLOVANJU

http://www.fuzip.gov.ba/uploaded/giljotina/TRZ.TUR.INSP/MinTrg/Zakoni/...

24 Na temelju poglavlja IV, odjeljak B, ~lanka 7a. Ustava Fed-eracije Bosne i Hercegovine, donosim UKAZ O PROGLA[ENJU ZAKONA O VANJSKOTRGOVINSKOM POSLOVANJU