Vanjskotrgovinska Komora Bih

u Bosni i Hercegovini - Vanjskotrgovinska ...

http://komorabih.ba/wp-content/uploads/2014/02/katalob_bih.pdf

- Predgovor: Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH - Sektor voća i povrća u Bosni i Hercegovini - O USAID/Sida FARMA projektu - O SIPPO projektu

Razvoj industrijske politike u FBiH - Naslovna

http://www.upfbih.ba/attachments/article/93/esv69t3.pdf

Razvoj industrijske politike u FBIH ii - općedruštveno i ekonomsko stanje u industriji i industrijskoj proizvodnji u FBIH;

UKAZ O PROGLA [ENJU ZAKONA O VANJSKOTRGOVINSKOM POSLOVANJU

http://www.fuzip.gov.ba/uploaded/giljotina/TRZ.TUR.INSP/MinTrg/Zakoni/...

24 Na temelju poglavlja IV, odjeljak B, ~lanka 7a. Ustava Fed-eracije Bosne i Hercegovine, donosim UKAZ O PROGLA[ENJU ZAKONA O VANJSKOTRGOVINSKOM POSLOVANJU