Vanjskotrgovinska Komora Bih

ŠTA MOŽETE SAZNATI O KARNETU ATA? ШТА МОЖЕТЕ ...

http://www.uino.gov.ba/download/2011/Dokumenti/Bos/ATA%20WEB%20stranic...

5 Karnet ATA za lice iz BiH izdaje Spoljnotrgovinska komora BiH u Sarajevu. Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I RADU ARBITRAŽNOG SUDA I OPĆE ...

http://komorabih.ba/wp-content/uploads/2013/04/pravilnik-o-arbitrazi.p...

Ako se članovi arbitražnog vijeća ne mogu sporazumjeti o jeziku arbitraže, arbitraža se vodi na jednom od jezika Bosne i Hercegovine, po slobodnoj odluci stranke.