Traktom

Depresija - depression.ch

http://www.depression.ch/documents/depressionen_sr_neu.pdf

Depresija: česta i ozbiljna bolest Zbog učestalosti depresivnih oboljenja, poznavanje mogućnosti lečenja i pomoći nije važno samo za lekare svih struka, već i ...

IZZIVI PRI ZDRAVLJENJU ZAKLOPK - Kardiokirurgi.NET ...

http://kardiokirurgi.net/wp-content/uploads/2013/05/Zbornik-predavanj-...

Katja Ažman Juvan Anatomija aortne zaklopke Pavel Berden Prikaz aortne zaklopke z računalniško tomografijo in magnetno resonanco

Odporúčania Európskej resuscitačnej rady pre ...

http://www.ssaim.sk/documents/KPR_2010-ERC_8_Specialne_situacie-121212...

1 Odporúčania Európskej resuscitačnej rady pre resuscitáciu 2010 Sekcia 8. Zastavenie obehu v špeciálnych situáciách: poruchy elektrolytov, otravy, topenie,