Traktom

FACIJALNI @IVAC - Nenad Mirkovich Web Site

http://cune3.tripod.com/ent/materials/facialis.pdf

Zbog udaljenosti centara i puteva za voljne i nevoljne pokrete mi{i}a lica, retko se sre}e istovremeno paraliza i voljnih i nevoljnih pokreta mimi~ne muskulature.