Tieu Su Thanh Duoc

CH ƯƠ NG 3. THU ỐC KHÁNG KHU ẨN

http://vet.hcmuaf.edu.vn/data/file/Giao%20trinh%20duoc%20ly_%20Tra%20A...

21 - Ti ếp đến D-alanin dipeptid n ối v ới 3 acid amin khác và 1 đường N-acetyl muramic acid để tạo thành đường Pentapeptid.