Tablete Klometol

LISTA LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA ...

http://www.rfzo.rs/download/lista_A_uobj.pdf

Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Naziv