Tablete Klometol

LISTA LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA ...

http://www.slglasnik.info/data%20files%20slg/01165-Lista%20lekova%20ko...

102 Број 12 10. март 2010. Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zašti ć eno ime leka