Siofor 500

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA U ŻYTKOWNIKA SIOFOR ...

http://www.urpl.gov.pl/system/drugs/adm/ulotka/2013-10-18_siofor_500_p...

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA U ŻYTKOWNIKA SIOFOR 500, 500 mg, tabletki powlekane Metformini hydrochloridum Nale ży zapozna ć si ę z tre ści ą ulotki ...