Saobracajni Znaci

Službeni glasnik BiH“, broj 16/07)

http://komorabih.ba/dokumenti/transport/prav_saobracajni_znaci_scr.pdf

3 (2) Saobraćajni znakovi i znakovi sa promjenljivim porukama mogu biti izvedeni sa svjetlećim materijama na podlozi crne boje. Član 6.