Sadnja Kajsija

Za zelenu rezidbu voćaka možemo reći da - PSS

http://www.savjetodavna.hr/adminmax/File/savjeti/Zelena_rezidba_vocaka...

ZELENA REZIDBA VOĆAKA Za zelenu rezidbu voćaka možemo reći da je bezbolna, jer se ne nanose veće rane na mjestu reza. Pravila u primjeni zelene rezidbe su sljedeća: