Rifat Dresevic

DUGOGODI©NJA TRADICIJA

http://www.travar-dresevic.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&...

DUGOGODI¬©NJA TRADICIJA Desetak kilometara od Podgorice smješteni su Tuzi, varošica od oko 2.500 stanovnika. Nekada je najpoznatiji mještanin bio ...