Ribizla Sadnice

Ratarske kulture - Novoprom d.o.o.

http://novoprom.ba/materijali/agrar/Slavol_primjena.pdf

Ratarske kulture: strnažita, kukuruz, soja, suncokret, šećernarepa, uljanarepica, duvan. Povrće: paradajz, paprika, krastavac, salata, kupus, grašak, krompir ...

KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI PODRUĈJE A - POLJOPRIVREDA ...

http://www.advokat-prnjavorac.com/zakoni/Klasifikacija_djelatnosti_sa_...

KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI. PODRUĈJE A - POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV . Ovo područje obuhvaća iskorištavanje biljnih i životinjskih prirodnih resursa.