Qatmis Salati

restorani alaverdi Info-Tbilisi

http://www.info-tbilisi.com/alaverdi/menu/alaverdi_menu.pdf

Info-Tbilisi meniu restorani "alaverdi" safirmo menius Sef-mzareulisagan salaTi ""alaverdi""400 gr 8,00 saqonlis xorci bostneuliT 700 gr 15,00