Privredni Registar Crna Gora

Na osnovu lana 88 ta čke 2 Ustava Republike Crne Gore ...

http://www.poslodavci.org/doc/Zakoni/sudovi/Zakon%20o%20sudovima.pdf

Član 20 Privredni sud sudi u prvom stepenu u sporovima: 1) izme đu privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica koja obavljaju privrednu djelatnost iz