Prevod Sa Srpskog Na Slovenski

SRPSKO-ENGLESKI I ENGLESKO-SRPSKI TEOLO[KI RE^NIK SERBIAN ...

http://www.verujem.org/pdf/srpsko_eng_teoloski_recnik.pdf

PREDGOVOR Svrha sastavqawa srpsko-engleskog i englesko-srpskog teolo{kog re~nika jeste da se na jednom mestu sakupe reli-gijski i bogoslovski pojmovi koji se ~esto ...