Poreska Uprava Obrazac Pep

SAVEZ RA ČUNOVO ĐA I REVIZORA SRBIJE NJEGOŠEVA 19 11000 ...

http://www.srrs.rs/savez/eprijave.pdf

U prvu tabelu PEP obrasca, unose se podaci o poreskom obvezniku za koga će se dostavljati elektronski poreska prijava. U drugu tabelu PEP obrasca ...