Pazar Tri

ENVER ČO - BOSNA MUSLIM - MEDIA | Multimedijalni ...

http://bosnamuslimmedia.files.wordpress.com/2010/05/legenda-o-ali-pasi...

2 ENVER ČOLA KOVIĆ LEGENDA O ALI -PAŠI Izdavač Islamska zajednica Zagreb Zagreb, 1989.

ČUNOVODSTVO TRGOVINE NA MALO - Internacionalni ...

http://www.iu-travnik.com/uploads/80/2373/MP-2.pdf

VJ-2.RA ČUNOVODSTVO TRGOVINE NA MALO 2.1. Zaduženje robe u maloprodaji U trgovini na malo trgovac najčeš će nabavlja robu od trgovca na veliko ili od proizvo ...

Cultural Profile BOSNIA FINAL - Cultural sensitivity and ...

http://www.fp6migratoryflows.uniba.it/html/o_partners/Kulturalni_Profi...

4 Bošnjaci se identificiraju kao zajednica krvi (obitelj, rod), tla (bosansko zavičajno i obiteljsko podrijetlo) i religije (pripadnost islamu koji je u ...

U P A T S T V O - Министерство за ...

http://www.finance.gov.mk/files/u11/upatstvo_za_platni_instrumenti.pdf

Sodr`ina na elementite i nivno popolnuvawe: 1. Elementot "naziv и седиште na uplatuva~ot - nalogodava~ot ", (naziv i sedi{te na pravnoto ili fizi~ko lice ...