Pasmine Pasa

Predavanje: Prof. dr. sc. Tomislav Balenović

http://www.vef.unizg.hr/org/stocarstvo/prezentacije/Za_Web_pasminska/P...

Podrijetlo pasa pas je prva udomaćena životinja; stavivši se u položaj između čovjeka i tada surove prirode imao je zaštitnu ulogu, ali i ulogu “higijeničara

Bolesti zglobova grupiramo na slijedeći način

http://www.vef.unizg.hr/org/kirurgija/wp-content/uploads/2009/11/17.-B...

Bolesti zglobova Zglobna hrskavica se makroskopski mijenja, postaje mekša (hondromalacija), mutno bijele boje, spužvasta, neravna sa mjestimičnim udubljenjima i ...

ZAKON O ZAŠTITI I DOBROBITI ŽIVOTINJA

http://vfs.unsa.ba/web/images/dokumenti/Zako_o_zastiti_i_dobrobiti_ziv...

4 Član 5. (Dužnosti imaoca životinje) (1) Imalac životinje, zavisno od vrste, pasmine, starosti i fizioloških potreba, dužan je životinju: