Pasmine Pasa

Predavanje: Prof. dr. sc. Tomislav Balenović

http://www.vef.unizg.hr/org/stocarstvo/prezentacije/Za_Web_pasminska/P...

Podrijetlo pasa pas je prva udomaćena životinja; stavivši se u položaj između čovjeka i tada surove prirode imao je zaštitnu ulogu, ali i ulogu “higijeničara

PRAVILNIK O STRUČNOM RADU HRVATSKOG KINOLOŠKOG SAVEZA

http://www.hks.hr/web/dokumenti/PRAVILNIK%20O%20STRUCNOM%20RADU%20HKS%...

pravilnik o struČnom radu hrvatskog kinoloŠkog saveza i pravilnik o uzgoju i upisu pasa ii pravilnik o priredbama hrvatskog kinoloŠkog saveza

ZAKON O ZAŠTITI I DOBROBITI ŽIVOTINJA - Veterinarski ...

http://vfs.unsa.ba/web/images/dokumenti/Zako_o_zastiti_i_dobrobiti_ziv...

4 Član 5. (Dužnosti imaoca životinje) (1) Imalac životinje, zavisno od vrste, pasmine, starosti i fizioloških potreba, dužan je životinju: