Pasmine Pasa Sa Slikom

BOLEST MEĐUKRALJEŽNOG DISKA

http://www.vef.unizg.hr/org/kirurgija/wp-content/uploads/2009/11/boles...

Doc.dr.sc.B.Pirkić – Bolesti međukralježnog diska proprioceptivnih, motoričkih i osjetilnih smetnji. Disfunkciju leđne moždine određujemo