Osip Po Telu

Male Boginje - Vermont Department of Health

http://healthvermont.gov/local/rhealth/serbo/Measles.Serb.pdf

Koliko dugo je osoba koja ima male boginje zarazna? Osoba je zarazna 4 dana pre i 4 dana posle izbijanja osipa. Osoba koja ima male boginje treba da ostane kod kuće ...

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

http://www.galenika.rs/downloads/spc-pil/pil/daktanol_krem_pil.pdf

UPUTSTVO ZA PACIJENTA Pre upotrebe pažljivo proči tajte ovo uputstvo! Uputstvo sačuv ajte. Možda ćete želeti ponovo da ga proči tate. Ako imate dodatnih ...