Osip Po Telu

Male Boginje - Vermont Department of Health

http://healthvermont.gov/local/rhealth/serbo/Measles.Serb.pdf

Koliko dugo je osoba koja ima male boginje zarazna? Osoba je zarazna 4 dana pre i 4 dana posle izbijanja osipa. Osoba koja ima male boginje treba da ostane kod kuće ...

UPUTSTVO ZA PACIJENTA - - Алимс

http://www.alims.gov.rs/ciril/files/lekovi/pil/1624-2010-12.pdf

Nalgesin ®S 275 mg film tableta naproksen Pažljivo pro čitajte ovo uputstvo, pre nego što po čnete da koristite ovaj lek. - Uputstvo sa čuvajte.

Lečenje primarnih imunodeficijencija: vodič za pacijente ...

http://www.ipopi.org/uploads/Lecenjet_treatment.pdf

Primarne imunodeficijencije 2 Primary immunodeficiencies — Treatments for primary immunodeficiencies: a guide for patients and their families (1st edition), anuary 2012