Osip Po Telu

Male Boginje - Vermont Department of Health

http://healthvermont.gov/local/rhealth/serbo/Measles.Serb.pdf

Koliko dugo je osoba koja ima male boginje zarazna? Osoba je zarazna 4 dana pre i 4 dana posle izbijanja osipa. Osoba koja ima male boginje treba da ostane kod kuće ...

RUBEOLE - Vermont Department of Health

http://healthvermont.gov/local/rhealth/serbo/Rubella.Serb.pdf

RUBEOLE · · · · · · · · · · · kako se dijagnozira rubeola? Rubeola se obično može pomešati sa malim boginjama ili šarlahom. Najbolji na čin da se ...

Pismo zdravstvenim radnicima o povla čenju iz prometa ...

http://www.alims.gov.rs/ciril/files/2014/01/tetrazepam.pdf

1 Beograd, 20. januar 2014. Pismo zdravstvenim radnicima o povla čenju iz prometa lekova koji sadrže TETRAZEPAM Poštovani, Kompanije SANOFI-AVENTIS d.o.o. i MIP ...