Osip Po Telu

Male Boginje - Vermont Department of Health

http://healthvermont.gov/local/rhealth/serbo/Measles.Serb.pdf

Koliko dugo je osoba koja ima male boginje zarazna? Osoba je zarazna 4 dana pre i 4 dana posle izbijanja osipa. Osoba koja ima male boginje treba da ostane kod kuće ...

RUBEOLE - Vermont Department of Health

http://healthvermont.gov/local/rhealth/serbo/Rubella.Serb.pdf

RUBEOLE · · · · · · · · · · · kako se dijagnozira rubeola? Rubeola se obično može pomešati sa malim boginjama ili šarlahom. Najbolji na čin da se ...

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA DONA - - Алимс

http://www.alims.gov.rs/ciril/files/lekovi/smpc/1520-2008-12.pdf

Str. 3 SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA DONA ® Prašak za oralni rastvor 1500 mg, 20 kesica DONA ® Prašak za oralni rastvor 1500 mg, 30 kesica Ime leka, oblik, ja ...