Orezivanje Malina

REZIDBA MALINA - Savjetodavna služba

http://www.savjetodavna.hr/adminmax/publikacije/09rezidbamalina.pdf

REZIDBA MALINA Od voća s jagodastim plodovima najveću važnost imaju maline i kupine. Uzgajaju se kao viıegodiınji nasadi. Nemaju skeletnog drva te se za svaki ...