Obrezivanje Maslina

KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI PODRUĈJE A - POLJOPRIVREDA ...

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Klasifikacija_djelatnosti_sa_opi...

KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI. PODRUĈJE A - POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV . Ovo područje obuhvaća iskorištavanje biljnih i životinjskih prirodnih resursa.