Obrezivanje Maslina

Tablica veza KD BiH prema KD BiH 2010

http://dissemination.bhas.ba/classifications/kd/KD_2010_Tablica_veza_h...

Tablica veza KD BiH prema KD BiH 2010 Podrazred KD BiH Razred KD BiH 2010 Dio podrazreda KD BiH koji je prešao u naznačeni razred KD BiH 2010

KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI PODRUĈJE A - POLJOPRIVREDA ...

http://www.advokat-prnjavorac.com/zakoni/Klasifikacija_djelatnosti_sa_...

KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI. PODRUĈJE A - POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV . Ovo područje obuhvaća iskorištavanje biljnih i životinjskih prirodnih resursa.