Obrezivanje Maslina

Tablica veza KD BiH prema KD BiH 2010

http://www.stat.gov.ba/klasifikacije/KD_2010_Tablica_veza-hr.pdf

Tablica veza KD BiH prema KD BiH 2010 Podrazred KD BiH Razred KD BiH 2010 Dio podrazreda KD BiH koji je prešao u naznačeni razred KD BiH 2010