Nsut Thanh Ngan Kim Tieu Long

Danh hài Văn Hường - Nam Ky Luc Tinh

http://namkyluctinh.org/a-nghethuat/ngocanh-vanhuong.pdf

4 NẶNG NGHIỆP LÀM BẦU Sau khi lên ngôi vương ở SK Kim Chung, nổi danh ở các hãng dĩa Văn Hường cùng với ngh sệĩ Thanh Hải