Nsut Thanh Ngan Kim Tieu Long

ẦM CẢI LƯƠNG - Nam Ky Luc Tinh

http://namkyluctinh.org/a-nghethuat/ngocanh-danhcamcailuong.pdf

-3- thì ông chuyên làm cố vấn và giám khảo cho nhiều cuộc liên hoan, hội thi từ cấp tỉnh, thành và toàn quc. Hiốện nay trong giớải c