Nhin Lon Gai Dang De

CHÚA NGUYỄN ÁNH - Nam Ky Luc Tinh

http://namkyluctinh.org/a-lichsu/nhphuoc-chuanguyenanh%5Bn%5D.pdf

1 | T r a n g CHÚA NGUYỄN ÁNH: BẾN TRE, PHÚ QUỐC, VÀ CA DAO TS Nguyễn Hữu Phước Chúa Nguyễn Ánh và Cây Bầnhay Cây Thủy liễu.