Ministerstvo Za Ekonomija Mk

NACIONALNA STRATEGIJA ZA RAZVOJ - МИНИСТЕРСТВО ...

http://www.mio.gov.mk/files/pdf/dokumenti/Strategija_i_Akcionen_Plan.p...

nacionalna strategija za razvoj na informati^ko op[testvo i akcionen plan na republika makedonija april, 2005 godina skopje