Ministerstvo Za Ekonomija Mk

Voved/kratenki 5 - Царинска управа на ...

http://www.customs.gov.mk/Uploads/UPATSTVO%20U.O.final.pdf

6 A-8-3 Uvoz za oblagoroduvawe Za proizvodstvo na stoka za izvoz, mnogu trgovski dru{tva upotrebuvaat uvezeni repro-materijali, polu-proizvodi, itn.