Krvava Stolica Kod Odraslih

PRIRUÈNIK ZA medicinske sestre - Pedijatrijska klinika ...

http://pedijatrija-sa.ba/pdf/prirucnikzapedsestre.pdf

priruČnik za pedijatrijske medicinske sestre strana 2 od 46 priruČnik za pedijatrijske medicinske sestre izdavaČ: pedijatrijska klinika kcu sarajevo

www.lekadol.hr

http://www.lekadol.hr/pdf/Lekadol_Plus_C.pdf

2. PRIJE NEGO POtNETE UZIMATI GRANULE LEKADOL PLUS C Lekadol plus C namijenjen je za lijeéenje tegoba kod prehlade i gripe te za ublažavanje