Krvava Stolica Kod Odraslih

O D O B R E N O - HALMED | Agencija za lijekove i ...

http://www.almp.hr/upl/lijekovi/PIL/UP-I-530-09-10-01-453.pdf

4 Važno je da Daxas uzimate onoliko dugo koliko je preporučio liječnik, čak i kad nemate simpto-me, jer se samo tako može održati kontrola plućne funkcije.