Krvava Stolica Kod Odraslih

PRIRUÈNIK ZA medicinske sestre

http://pedijatrija-sa.ba/pdf/prirucnikzapedsestre.pdf

priruČnik za pedijatrijske medicinske sestre strana 3 od 46 rad medicinske sestre u prijemnoj ambulanti, savjetovaliŠtu i na odjeljenju