Kore Za Tortu

SLOVESÁ - • www.slovina.szm.sk - slovenský jazyk, sloh ...

http://www.slovina.szm.com/pdf/sjm05.pdf

2 PRECHODNÉ -NEPRECHODNÉ - predmetové slovesá delíme na: a1 I. A) prechodné - slovesá sa spájajú s predmetom v bezpredložkovom