Klometol Tablete Lek Za

UPUTSTVO ZA PACIJENTALEK

http://www.galenika.rs/downloads/spc-pil/pil/klometol_oralni_rastvor_p...

UPUTSTVO ZA LEK ∆ Klometol®, 5 mg/5 ml, oralni rastvor metoklopramid Pažljivo proči tajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

LISTA LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA ...

http://www.rfzo.rs/download/lista_A_uobj.pdf

Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Naziv