Kako Izgledaju Kondilomi Slike

OBRATITE PAŽNJU!!!! ŠTA SVE MORAMO ZNATI U VEZI KONDILOMA?

http://www.drigorjeremic.com/prezentacije/dr%20igor%20-%20kondilomi.pd...

obratite paŽnju!!!! Šta sve moramo znati u vezi kondiloma? hpv(humiani papiloma virus) jednako inficira i Ženu i muŠkarca kondilomi su kliniČki vidljiva forma ...