Jagode Sadnja

PRIPREMA I SADNJA JAGODASTOG VO˘A - PSS

http://www.savjetodavna.hr/adminmax/publikacije/03pripremaisadnjajagod...

PRIPREMA I SADNJA JAGODASTOG VO˘A (JAGODA, MALINA, KUPINA) Jagoda se može uspjeıno uzgajati na različitim nadmorskim visinama i ekspozicijama.

ORIJENTACIONI PROGRAMI ZA©TITE VOĆAKA I VINOVE LOZE OD ...

http://vocarskicentar-ivkovic.hr/doc/orijentacioni_program_zastite.pdf

2 Naputak „Orijentacioni programi zaštite voÊaka i vinove loze od bolesti i štetnika“ je namjenjen voÊarima i vinogradarima amaterima – vikendašima.