Jagode Sadnja

Gajenje jagode na crnim folijama - Savjetodavna ...

http://www.savjetodavna.org/Savjeti/Gajenje%20jagode%20na%20crnim%20fo...

Title: Microsoft Word - gajenje jagode na crnoj foliji - dara.doc Created Date: 1/28/2012 11:14:21 AM

Šumska jagoda - sorta Regina, kontejnerske sadnice

http://www.brusonline.com/dokumenta/Floriva%20katalog.pdf

Šumska jagoda - sorta Regina, kontejnerske sadnice Stalnorađajuća, samooplodna, sadnja: mart - novembar, gustina sadnje 4 kom/m² (40 x 30 cm)

G r e e n G a r d e n • b r o j 4 5 • s r p a n j / k ...

http://www.sjemenarna.com/download/GreenGarden45.pdf

G r e e n G a r d e n • b r o j 4 5 • s r p a n j / k o l o v o z 2 0 0 6 . • g o d i n a V I • c i j e n a 3 K M

ORIJENTACIONI PROGRAMI ZA©TITE VOĆAKA I VINOVE LOZE OD ...

http://vocarskicentar-ivkovic.hr/doc/orijentacioni_program_zastite.pdf

2 Naputak „Orijentacioni programi zaštite voÊaka i vinove loze od bolesti i štetnika“ je namjenjen voÊarima i vinogradarima amaterima – vikendašima.