Jagode Sadnja

PRIPREMA I SADNJA JAGODASTOG VO˘A - Savjetodavna služba

http://www.savjetodavna.hr/adminmax/publikacije/03pripremaisadnjajagod...

PRIPREMA I SADNJA JAGODASTOG VO˘A (JAGODA, MALINA, KUPINA) Jagoda se može uspjeıno uzgajati na različitim nadmorskim visinama i ekspozicijama.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, - Savjetodavna služba

http://www.savjetodavna.hr/adminmax/publikacije/v_rasadnici.pdf

hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu sluŽbu ministarstvo poljoprivrede, Šumarstva i vodnoga gospodarstva proizvodnja voĆnog i loznog sadnog materijala