Jagode Sadnja

Projekt “Gradski vrtovi” - Zagreb.hr - Službene ...

http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/gradski%20vrtovi/Gradski_vrtovi_pr...

Vrtlarski priručnik Projekt “Gradski vrtovi” GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

ORIJENTACIONI PROGRAMI ZA©TITE VOĆAKA I VINOVE LOZE OD ...

http://vocarskicentar-ivkovic.hr/doc/orijentacioni_program_zastite.pdf

2 Naputak „Orijentacioni programi zaštite voÊaka i vinove loze od bolesti i štetnika“ je namjenjen voÊarima i vinogradarima amaterima – vikendašima.