Jabuka Rezidba

REZIDBA JABUKA I KRU−AKA - VRETENASTI GRM

http://www.savjetodavna.hr/adminmax/publikacije/05rezidbajabukaikruska...

REZIDBA JABUKA I KRU−AKA - VRETENASTI GRM Organizirana i smiıljenja voćarska proizvodnja zasniva se na održavanju odnosa između vegetativne i