Jabuka Rezidba

REZIDBA JABUKA I KRU−AKA - VRETENASTI GRM

http://www.savjetodavna.hr/adminmax/publikacije/05rezidbajabukaikruska...

REZIDBA JABUKA I KRU−AKA - VRETENASTI GRM Organizirana i smiıljenja voćarska proizvodnja zasniva se na održavanju odnosa između vegetativne i

Vodič za organsku proizvodnju jabuka

http://www.bajinabasta.rs/centar/vodici/2.%20Vodic%20za%20organsku%20p...

5 VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JABUKE potrebna rezidba ili seča oštećenih drvenastih biljaka nju treba izvesti jednom u toku godine i to u periodu

Priru - Žumberak - Park prirode

http://www.park-zumberak.hr/dokumenti/prirucnik_ppzsg.pdf

Tekst: Krešimir Vrbanac Lovorka Jakopec Ivana Ilijaš Katarina Malovec Fotografije: JU Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje Pregled teksta: Višnja Šimunović