Hinh Gai Dep Chau A

Tân Nhạc Việt Nam Dưới Thời Xã Hội Chủ Nghĩa

http://namkyluctinh.org/a-nghethuat/ledinh-nhacxhcn.pdf

1 Tân Nhạc Việt Nam Dưới Thời Xã Hội Chủ Nghĩa Lê Dinh Về âm nhạc, từ 38 năm nay, thành thật và công bình mà nói, chúng ta có ...