Hemoroidi Kod Djece

UPUTA O LIJEKU itajte cijelu uputu prije nego po

http://www.almp.hr/upl/lijekovi/PIL/UP-I-530-09-09-02-278.pdf

1 UPUTA O LIJEKU FORTEO 20 mikrograma/80 mikrolitara otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici teriparatid Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete ...