Hemoroidi Kod Djece

H A L M E D - HALMED | Agencija za lijekove i medicinske ...

http://www.almp.hr/upl/lijekovi/PIL/UP-I-530-09-10-02-158.pdf

3 Poremećaji kože i potkožnog tkiva Vrlo rijetko: u pojedinačnim slučajevima mogu nastati kontaktne alergijske rekacije preosjetljivosti.