Hemoroidi Kod Djece

UPUTSTVO ZA PACIJENTA FAKTU 2.5 mg + 100 mg itajte ovo ...

http://www.takeda.ba/~/media/Countries/ba/Files/PIL%20FAKTU%20supp%20c...

FAKTU (2.5 mg + 100 mg), supozitorije Strana 1 UPUTSTVO ZA PACIJENTA FAKTU ® 2.5 mg + 100 mg supozitorije cinhokain, polikrezulen Prije upotrebe lijeka pažljivo pro ...