Geo Srbija

H1 Call Plus - H1 Telekom d.d.

http://www.h1telekom.hr/Portals/0/docs/Cjenici/H1_Call_Callplus.pdf

H1 Call Plus Najpovoljnija govorna usluga + Besplatni razgovori prema nacionalnim fiksnim mrežama + Razgovori sa zemljama u EU zoni po cijeni 0,28 kn/min

tehnika i proizvodi • stanje 01/05 - aqt-aquatherm.hr

http://www.aqt-aquatherm.hr/download/fusiothe.pdf

aquatherm Servis Fusiotherm® aquatherm redovito nudi besplatno πkolovanje i informativne sku-pove u vlastitim πkolskim centrima Attendorn i Radeberg, πto je dio

H1 Surf&Call - H1 Telekom d.d.

http://www.h1telekom.hr/Portals/0/docs/Cjenici/H1_S&C.pdf

H1 Surf&Call - VDSL2 internet i telefon H1 Surf&Call 30 do 30 Mbps/10 Mbps INTERNET promet FLAT + 50,00 kn/mj Surf&Call 50 do 50 Mbps/15 Mbps FLAT + 100,00 kn/mj