Gai Xinh Dep Qua

Cô Ba Trà - Nam Ky Luc Tinh

http://namkyluctinh.org/a-lichsu/CoBaTra.pdf

-1-Tài Liệu Về Một Người Đẹp Xưa: Cô Ba Trà Cô Ba Trà đẹp lắm, đẹp đổ quán xiêu đình nên làm mê hoặc, khuynh đảo bao nam ...