Gai Nau Xanh Com

SÂU ĐỤC THÂN 4 VẠCH - CHUYÊN TRANG GIỚI THIỆU ...

http://giongmia.files.wordpress.com/2007/01/cao-anh-duong-sau-duc-than...

Cấu tạo chân sâu non (móc móng chân bụng) - Pha nhộng: Nhộng mới hình thành có màu nâu nhạt, dần dần chuyển sang màu nâu tối

Kỹ thuật nuôi dê Bách thảo - Hội nông dân ...

http://hoinongdan.cantho.gov.vn/DesktopModules/CMSP/DinhKem/128_CN.GS....

xong cho dê uống nước ấm pha muối 0,5% và ăn cỏ, lá xanh non và thức ăn tinh không ôi, ẩm mốc. - Từ ngày thứ 4 đến 21 ngày tuổi ...