Gai Mai Dam Saigon

Lần D CụTrần Văn Ân MỘT CU I M T TH K VÀI NÉT ...

http://namkyluctinh.org/a-lichsu/nvtran-tranvanan.pdf

2 | T r a n g giường con gái và cháu ngoại thăm coi có ngủ được không, trông thấy một vật gì nỗi trôi lều bều trên