Gai Dep Lau Xanh

Cô Ba Trà - Nam Ky Luc Tinh

http://namkyluctinh.org/a-lichsu/CoBaTra.pdf

-3-giá của hai ông, từ túi xánh tay, quần áo hàng hiệu, dây chuyền, nhẫn hột xoàn, nhà cửa, xe cộ… Trong việc “giành gái” là cô ...