Fb Prijava

PRIJAVA INOZEMNOGA VLASNIČKOG ULAGANJA - HRVATSKA NARODNA ...

http://www.hnb.hr/propisi/odluke-platna-bilanca/obrazac-iu-ip.pdf

obrazac iu-ip prijava inozemnoga vlasniČkog ulaganja podaci o izvjeŠtajnom subjektu: naziv: matiČni broj: oib: osoba za kontakt: ime i prezime:

puta za koritenje m-tokena za poslovne subjekte

http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/eb6c04fb-2e67-4a68-b8f5-6dfcc2...

puta za koritenje m-tokena za poslovne subjekte 1 PRIJAVA U APLIKACIJU Nakon unosa PIN-a i potvrde pritiskom na tipku „OK“ pojavljuje se zastava države koja ...