Fb Prijava

PRIJAVA INOZEMNOGA VLASNIČKOG ULAGANJA - HRVATSKA NARODNA ...

http://www.hnb.hr/propisi/odluke-platna-bilanca/obrazac-iu-ip.pdf

obrazac iu-ip prijava inozemnoga vlasniČkog ulaganja podaci o izvjeŠtajnom subjektu: naziv: matiČni broj: oib: osoba za kontakt: ime i prezime:

3 REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA REGISTER - Federalni zavod ...

http://www.fzs.ba/god2008/3.pdf

REGISTAR REGISTER 3 REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA REGISTER 3-0 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA NOTES ON METHODOLOGY Izvori i metode prikupljanja podataka Sources and methods ...