Fb Prijava

PRIJAVA INOZEMNOGA VLASNIČKOG ULAGANJA - HRVATSKA NARODNA ...

http://www.hnb.hr/propisi/odluke-platna-bilanca/obrazac-iu-ip.pdf

obrazac iu-ip prijava inozemnoga vlasniČkog ulaganja podaci o izvjeŠtajnom subjektu: naziv: matiČni broj: oib: osoba za kontakt: ime i prezime:

PRIMJENA U PRAKSI - Zgombić & Partneri - online trgovina

http://www.fzplus.hr/download/Sadrzaji/1001480_zakon_o_radu_primjena_u...

IVICA CRNIĆ ZAKON O RADU PRIMJENA U PRAKSI sa sudskom praksom, prilozima i abecednim kazalom Zagreb, 2010.