E Kehadiran Apdm

Muat turun surat arahan 'Pelaksanaan eKehadiran melalui APDM'

http://apdm.moe.gov.my/panduan/ekehadiran.pdf

Lampiran A Senarai Tuqas Peqawai Meia eKehadiran 1. Memastikan pihak sekolah mengunci masuk data kehadiran murid setiap hari. 2. Menetapkan nilai mula (base line) dan ...