Dova Za Strah

BILJE[KA O AUTORU - BOSNA MUSLIM - MEDIA | Multimedijalni ...

http://bosnamuslimmedia.files.wordpress.com/2008/01/kuranske_mudzize.p...

BILJE[KA O AUTORU Pod pseudonimima Harun Yahya i D‘avit Yal~in, autor je napisao niz djela iz podru~ja vjere. Objavljene su mu bro{ure poput Obmana teorije ...