Doa Harian Dalam Rumi

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB TINGGI DARI ...

http://www.ukm.my/uba/sebar2012/Prosiding%20SEBAR2012/4.Ali.pdf

39 menengah harian, mereka diajar menggunakan SP bahasa Arab khusus untuk mereka mengikut keperluan sebenar mereka. Sebagai contoh, mereka boleh diajar ...