Dexomen Tablete

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji M MIŠIĆNO ...

http://www.zefarm.ba/assets/files/Registar%20lijekova/10.Registar%20li...

Mišićno-koštani sistem Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 241 o-m NAKLOFEN - KRKA, tovarna zdravil, d.d. Rp gastrorezistentne tablete ...