Danijela Bozic Sremska Mitrovica

Mapa moćnih žena - Srbija 2006 - zindok

http://www.zindokcentar.org/pdf/mmz_2006.pdf

Ženski informaciono-dokumentacioni centar Women’s Information-Documentation Centre e-mail: indokcentar@gmail.com Mapa moćnih žena - Srbija 2006