Cyrylica Pisana

Alfabet ukraiński - Nowe starzaki.eu.org

http://starzaki.eu.org/~lukasz/suputnyk/_doc/Alfabet_ukrainski.pdf

Opracowanie: Łukasz Starzak www.suputnyk.site.pl 3/3 Litera drukowana Litera drukowana kursywa Litera pisana Nazwa Oficjalna polska transkrypcja