Centralni Registar Privrednog Suda Crne Gore

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZDAVANJE ENERGETSKE DOZVOLE ...

http://www.oie-res.me/uploads/archive/Pravilnik%20o%20energetskoj%20do...

Objavljivanje zahtjeva Član 18 Zahtjev za izdavanje energetske dozvole objavljuje se na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove energetike (u daljem ...