Centralni Registar Privrednog Suda Crne Gore

NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O SADRŽINI ...

http://www.cb-mn.org/slike_i_fajlovi/fajlovi/fajlovi_brzi_linkovi/prop...

NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST . ODLUKA . O SADRŽINI CENTRALNOG REGISTRA RAČUNA ("Sl. list Crne Gore", br. 24/09 od 01.04.2009, 15/11 od 16.03.2011)

Zakon o advokaturi CG

http://media.cgo-cce.org/2013/06/14-Zakon-o-advokaturi.pdf

Društvo koje ispunjava uslove za osnivanje propisane zakonom i na osnovu date saglasnosti iz stava 5 ovog člana upisuje se u Centralni registar Privrednog ...

NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O STRUKTURI RAČUNA ...

http://www.cb-mn.org/slike_i_fajlovi/fajlovi/fajlovi_brzi_linkovi/prop...

nesluŽbeni preČiŠĆeni tekst . odluka . o strukturi raČuna za izvrŠavanje transfera sredstava i bliŽim uslovima i naČinu otvaranja i ukidanja tih raČuna