Centralni Registar Privrednog Suda Crne Gore

Statut Fonda PIO Crne Gore

http://www.fondpio.me/Pravilnik/Statut%20Fonda%20PIO%20Crne%20Gore2.pd...

ispisan tekst: „Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore“. U sredini pečata upisan je tekst: Podgorica. Pečat koji se koristi u područnim ...

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZDAVANJE ENERGETSKE DOZVOLE ...

http://www.oie-res.me/uploads/archive/Pravilnik%20o%20energetskoj%20do...

Objavljivanje zahtjeva Član 18 Zahtjev za izdavanje energetske dozvole objavljuje se na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove energetike (u daljem ...