Centralni Registar Privrednog Suda Crne Gore

Zakon o zaposljavanju i radu stranaca - Sezonsko ...

http://www.sezonskizaposli.me/download/Zakon%20o%20zaposljavanju%20i%2...

Na osnovu clana 95 tacke 3 Ustava Crne Gore donosim Ukaz o proglašenju Zakona o zapošljavanju i radu stranaca Proglašavam Zakon o zapošljavanju i radu stranaca ...

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZDAVANJE ENERGETSKE DOZVOLE ...

http://www.oie-res.me/uploads/archive/Pravilnik%20o%20energetskoj%20do...

Objavljivanje zahtjeva Član 18 Zahtjev za izdavanje energetske dozvole objavljuje se na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove energetike (u daljem ...