Centralni Registar Privrednog Suda Crne Gore

Zakon O Zaposljavanju I Radu Stranaca - Sezonsko ...

http://www.sezonskizaposli.me/download/Zakon%20o%20zaposljavanju%20i%2...

Na osnovu clana 95 tacke 3 Ustava Crne Gore donosim Ukaz o proglašenju Zakona o zapošljavanju i radu stranaca Proglašavam Zakon o zapošljavanju i radu stranaca ...

Statut Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

http://fzocg.me/docs/165/statut_fonda.pdf

Statut Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje 4 7. obezbjeđuje, sprovodi i vrši kontrolu izvršenja ugovora zaključenih za ostvarivanje