Centralni Registar Privrednog Suda Crne Gore

Zakon o zaposljavanju i radu stranaca - Sezonsko ...

http://www.sezonskizaposli.me/download/Zakon%20o%20zaposljavanju%20i%2...

Na osnovu clana 95 tacke 3 Ustava Crne Gore donosim Ukaz o proglašenju Zakona o zapošljavanju i radu stranaca Proglašavam Zakon o zapošljavanju i radu stranaca ...

INVESTICIONOG FONDA NA DAN GODINE - Atlasmont fond ...

http://atlasmont.com/wp-content/uploads/2012/03/Atlas_Mont_Procjena.pd...

institut raČunovoĐa i revizora crne gore procjena imovine i obaveza investicionog fonda “atlas mont” a.d. podgorica