Cach Lam Tinh Suong Nhat

PHAN DANH CHO CO QUAN QUANLY USE) p. Ngay nhan (Date ...

http://resource.cungmua.com/photos/phan%20nen%20SPF/img215.pdf

15 TOCOPHERYL ACETATE 0.100000 16 PROPYLPARABEN 0.040000 TOTAL 100.000000 Cam ket (DECLARATION) 1. Thay mat cho c6ng ty, t6i xin cam ket san pham dugc 6i cap trong ...