Benthangcuoc

Huy Đức Bên Thắng Cuộc

http://benthangcuoc.files.wordpress.com/2012/12/ben-thang-cuoc.pdf

“Bên Thắng Cuộc của Huy Đức là quyển sách hay nhất về lịch sử Việt Nam sau 1975 mà tôi được biết.” – Trần Hữu