Basiese Besigheidsplan

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 - Department of ...

http://www.education.gov.za/LinkClick.aspx?fileticket=gqD6QXZ31Xw%3d&t...

Hy voorspel dat hy 'n groot wins sal maak, maar is bang dat onvoorsiene uitgawes die wins sal verlaag. Moontlike redes hiervoor sluit onder in meer