Basiese Besigheidsplan

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 - Department of ...

http://www.education.gov.za/LinkClick.aspx?fileticket=CkJ2lQ0bnpQ%3d&t...

2.4 Identifiseer 'n spesifieke besigheidstrategie in elk van die scenario's hieronder: 2.4.1 Die Virgin Group-maatskappye besit, onder meer, Virgin Records

GRAAD 12 SEPTEMBER 2012 LANDBOUWETENSKAP V2 MEMORANDUM

http://www.ecexams.co.za/2012_September_Trial_Exams/Gr12-AGRS-P2-S12-M...

Province of the EASTERN CAPE EDUCATION NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 SEPTEMBER 2012 LANDBOUWETENSKAP V2 MEMORANDUM PUNTE: 150 Hierdie memorandum bestaan uit 8 ...