Basiese Besigheidsplan

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 - Department of ...

http://www.education.gov.za/LinkClick.aspx?fileticket=CkJ2lQ0bnpQ%3d&t...

2.4 Identifiseer 'n spesifieke besigheidstrategie in elk van die scenario's hieronder: 2.4.1 Die Virgin Group-maatskappye besit, onder meer, Virgin Records

GEïNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN - Karoo Hoogland in the ...

http://www.karoohoogland.co.za/gop.pdf

‘n Amalgamasie van Sutherland, Williston, Fraserburg en omliggende landelike gebiede ‘n Geintigreerde Ontwikkelingsplan vir Karoo Hoogland 2001-2005